Data LHKPN Hakim-Hakim Pengadilan Agama Luwuk


Nama

Drs. H. Abdul Manaf

NIP

196212161994031001

Tempat/Tgl. Lahir

Longkali,16 Desember 1962

Pangkat/Golongan Ruang

 Pembina Tk. I, IV/b

Jabatan

 Ketua Pengadilan Pada Pengadilan Agama Luwuk

Laporan Harta Kekayaan

 

 

 

Nama

NURMAIDAH, S.HI, M.H

NIP

 197707272005022002

Tempat/Tgl. Lahir

 Sulawesi Tengah, 27 Juli 1977

Pangkat/Golongan Ruang

 Penata, III/c

Jabatan

 Hakim Pada Pengadilan Agama Luwuk

Laporan Harta Kekayaan

 

 

 

Nama

 ABDUL MUHADI, S.Ag. MH

NIP

 197403212003121003

Tempat/Tgl. Lahir

 UJUNG PANDANG, 21 Maret 1974

Pangkat/Golongan Ruang

 Penata  III/c

Jabatan

 Hakim Pengadilan Agama Luwuk

Laporan Harta Kekayaan

 

 

 

Nama

 HAMSIN HARUNA, S.HI

NIP

 198009042007041001

Tempat/Tgl. Lahir

 Tikong, 04 September 1980

Pangkat/Golongan Ruang

 Penata III/c

Jabatan

 Hakim Pada Pengadilan Agama Luwuk

Laporan Harta Kekayaan

 

Nama

 ROKIAH BINTI MUSTARING, S.HI

NIP

 198011252009122002

Tempat/Tgl. Lahir

 Desa Pajjakoa, 25 Nopemberr 1980

Pangkat/Golongan Ruang

 Penata Muda Tk. I III/b

Jabatan

 Hakim Pada Pengadilan Agama Luwuk